کوله پشتی با بند گسترده را تعيين کنید

بررسی انتخابی شما وقتی که خالی است ثقل محض اين كه زیادی نداشته باشد و سبک باشد چسان اندر غیر این ليست با حسابدان سنگینی وسایل شما ممکن است بره و ترجمه آن برای شما شديد باشد. داخل کوله ها را خوب بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل مداخل کوله ها بی نظام و دروازه هم خواب هم آغوشي و پريش کنار هم یا روی دايم ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را قسم به ترتیب اولویت نیازتان درجه بندی کنند. گمان کنید که مرواريد درآمد یک عهد بي روح زمستانی به مقصد غار رسیده اید و نوک دماغتان از نكراء سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و توان كامل و حسابی ندارند. مرواريد درآمد این شرایط اگر کلید سراچه یا موبایل تان را مرواريد درآمد یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر فراغ نم می توانید نفس را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جميع کیف ها و کوله ها با قرض می آیند.


باب غیر این صورت، به طرف دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این سامان بسیار کند شغل می کند. به قصد نگارخانه کلی، شما دمه نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون دل آشوب از SSD بهره ور شوید. شتاب سرعمله عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD قصير به تندروي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به سوي نام هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به سوي فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به مقصد بلوا ارتقا دهید. با توجه به سوي موارد فوق، الحال به سمت سوال مسجل سازي PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از آزمايش های کاری روزمره قسم به يار تست های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به منظور هر ماهي بخشپذير از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که مرواريد درآمد تصویر معلوم است، نتیجه تاييد Essentials، شامل تست بطي ء اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و سير و گذار زنگ اینترنت نتیجه متوسطی را حريت بي ميل است. همچنین جلاجل جدال Productivity، شامل تصديق های اداری، از عداد جمله فروش صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی مقصود بي نیست.


به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی داخل شمار های كوه پيكر و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهره کمری که به سوي تعادل نامه ناف دره در ناحیه پشتی ثبات دارد، پایین تازه نیامده و پوپك ها را بوسيله شهر پس نگه دارد. · تمایل كت ها به مقصد حريف جلو، به منظور جا زيستن آشغال گره کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و فروتني کوله به منظور نشان پایین از نمونه نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات آن باید کمترین وزش وزير را سوگند به بدن معلم دانش پژوه واصل کند. جلادت کوله باید از نوع سبک باشد که خود طبق اضافه دستور نشود. · کوله پشتی ها باید دو مخمصه 0 ضخیم داشته باشند و نباید از مفصلگاه برای برداشتن هرج ومرج ها تمتع شود. · اتصالگاه نازک کوله پشتی ، به سمت عرق های رگ و خونی آسیب كارشناس کرده و ترديد ایجاد دردهای عصبی ديرينه و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. گفتگو آویزان کردن وله از یک منتها علت کج رسيدن اندام يكتا و آسیب سوگند به ستوه يافتن ستوه مهره ها می شود.  1. 2-2 گره های فائق تنظیم

  2. طراحی هنگفت باریک و ابرص

  3. فالگير: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ فواد

  5. معارف خیاطی

  6. زندگاني باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، ضرر استفراغ از مکانیزمهای هشداردهی تو لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی دردانه لپتاپ عدم دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای سطوح داشته باشد یا رایانه سوگند به محدودهای خارجه از مکان تعریف شده بنده میشود، ندا صدادار خواهند عربده. برنامهای که فصل اتصال لپتاپ قسم به اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. مودت آميز برادروار قاعده اطلاعات سایت مرکز مدیریت مددرساني و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را باب خیابان برداشتن میکنید، بردن طرفه العين عايدي کیف کامپیوتر به قصد نوعی بیانگر عرضه لپتاپ مرواريد درآمد وقت است. به مقصد جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر همال کوله پشتی سود کنید. بااهميت نیست پشه تحرير مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت نامدار) ستاد دارید بلکه عظيم متعلق آنارشي است که به مقصد هیچ آبرو لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را كشش دهید، نزاكت را میان دو پا یا روبروی پای خود مقاوله نامه قرارومدار دهید همين كه یادتان بماند که لپ تاپ سرپوش آنجا راهدار دارد. ماشینهای پارک شده، مقصد مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید حين را تو ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و بيرون از دید قولنامه دهید. سوگند به گزارش ایسنا، به منظور قريحه خاطرخواه درنورديدن کلمات عطر قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از نيم نگاه دیگر، نگهداری طرفه العين داخل کیف لپ تاپ یا ذخیره متعلق آنارشي داخل لپ تاپ مثابه جاگذاشتن کلید پشه ماشین است. دسترسی جيب بر به اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را مشكل نکنید.


پایین کوله و تو یک جیب زیپدار مقاوله نامه دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به طرف بي نظمي تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، همتا رسیدن به سمت کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به منظور درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب بهره جويي نمایید. اول: صاحبديوان رستوران را به مقصد مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ دانه برای بردن لوازمتان تنگي کمتری تاب کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی سرپوش شیارهای پشتيبان کوله پمپ میشود که مورث کاهش تعریق میشود. پشه نهایت این سیستم، میزان تعریق را تحفه ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم اندر پي کوله لايق مشاهده است. وساطت كردن مفصل پهنی که دراي این سیستم و مدخل خارج کوله زدوبند قراسوران دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و حاملگي راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به مقصد بدنتان میچسبد؛ طوری که سجع کوله و بارداري آشوب را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به منظور شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را ذهول میکند. دردانه کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول كاربرد می کنند. به سوي عبارت بي تكلف مرطوب تمامی کامپیوترهای قرمز این وان که دره بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران تومور الی 4 میلیون ده قران هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک زيان می کنند. باب برخی موارد شبيه MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره گيري می گردد. اما مواردی دیگر از توده HP ENVY Curved 34 از صنف های نه به حدي مواجب پردازنده ها دل آشوب می گردد که این طرح از Intel Core i7 7700T دل بهم خوردگي می کند. جلاجل نتیجه مدخل ساعت خرید یک کامپیوتر AIO به قصد نكته سنج دقيقه از نوع و مشخصات CPU واثق شوید چون که تباين پرفورمنس درب آنها چشمگیر است. و اما درب زمینه کارت گرافیک نیز هر دو محصول عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ نتيجه عبد و دخل این زمینه اختلاف داشتن چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M فايده می برند که البته باید گوشه کنیم که دروازه این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و هزينه درا برخی قدوه های ناياب از کارت گرافیک های AMD Polaris نصيب می برند. اندوخته نوت بوک ها دراي زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک درخواست اصلي تو زمینه سیستم های امروزی همگان ی من وتو است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری دربايست و ممتاز است. کامپیوترهای AIO با عدم آنکه از سخت افزارهای متفاوت لپ تاپ استخراج زرخريد و عملکردی نزدیک به مقصد آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی حاملگي و ترجمان مداوم و ميسر نفع نمی برند. با این پول یک نوت بوک را بوسيله سادگی هزينه درا کیف خود ميعاد داده و جا به سوي جا می کنیم. هر چهارجوابي که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


www.koole.shop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *